Aktywne działanie pH

Aktywne działanie pH, orientacja według gradientu rozpuszczo- nych w wodzie glebowej substancji zbliża glebę do środowiska wodnego. Z drugiej strony obecność wil- gotnego powietrza w przestworach gleby umożliwia...

Continue reading